O technice

Z historie krosienkování

Pletení na rámu (krosienky, anglicky “sprang”) je skoro zapomenutá starodávná textilní technika. Nejstarší nálezy jsou z doby před více než 3.000 lety, tedy z doby bronzové. V průběhu věků se objevila, pravděpodobně naprosto nezávisle na sobě, na mnoha místech naší planety aby pak, v době mechanizace, málem “vyhynula”. Nebylo ji totiž možno zmechanizovat a tak byla odsouzena k záhubě a zapomenutí.

Úplně nejstarším nálezem krosienek je síťka do vlasů nalezená v Dánsku, která pochází z doby cca 1400 př.n.l. Kromě nálezů krosienkových textilií z Dánska, Norska, Švýcarska nebo Egypta dokládají používání této textilní techniky také vyobrazení na keramických nádobách, obrazech, nástěnných malbách, dřevorytech nebo zmínky v písemných pramenech. Dokonce Panna Marie je vyobrazena jak plete na rámu!

O technice
K pletení na rámu potřebujeme:
  • rám (a nemusí to být nutně velký nákladný rám, stačí se rozhlédnout kolem sebe, nejspíš máte něco vhodného i doma, např. štafle, rámeček od obrazu, atd. … nebo můžete třeba prut z lesa ohnout a konce svázat k sobě)
  • přízi (bavlnka, vlna, provázek,…)
  • vlastní schopnosti (šikovné prsty a znalosti techniky a vzorů)
  • (plus pár pomůcek jako jsou nůžky, metr, háček, jehla,…)

Technika samotná je založena na vzájemném křížení či proplétání osnovních nití. Nejprve si na pomocné tyčky nebo provázky připevněné na rámu napneme osnovu, levou rukou oddělíme “přední”část osnovních nití od “zadní” a pravou rukou pak dle zvoleného vzoru proplétáme a křížíme zadní nitě s předními a naopak (leváci obráceně). Velmi zajímavým faktem je to, že to samé, co upleteme v horní části osnovy, se nám zároveň uplete i ve spodní části (to se hodí, ne?). Každou upletenou řadu zajistíme proti rozpletení tyčkou nebo provázkem a až se horní a spodní část pleteniny potkají uprostřed, zajistíme je (nenápadným) vyháčkováním střední linie nebo protažením příze . Případně necháme uprostřed větší mezeru a zajistíme konce uzlíky, které vytvoří na okrajích pleteniny třásně.

Rozlišujeme tři základní typy pleteniny:
  • Základní pleteninu nazýváme “prostina“(angl. Interlinking),  jedná se o velmi pružnou hladkou pleteninu
  • Plátnová vazba” nebo také “tkanina”(angl. Interlacing), vypadá jako utkané plátno, jen vlákna nejdou svisle a vodorovně, ale šikmo, pod úhlem 45 stupňů
  • Nejsložitější je tzv. “oplétání” (angl. Intertwinning), kdy se jednotlivé páry proplétají navzájem

Všechny tři způsoby pletení mají nespočet variant a variací, které se dají vzájemně kombinovat.

Velké množství informací o pletení na rámu má na svém webu krosienky-sprang.cz jedna z mistryň v oboru Sylva Antony Čekalová, která nejenže nastudovala a vyzkoušela vše, co se jen nastudovat a vyzkoušet dá, ale přidala i něco svého, s největší pravděpodobností doposud nepublikovaného a nejspíš dokonce nevyzkoušeného.

V posledních letech, kdy si opět začínáme vážit ruční práce a máme čas i na své koníčky, dochází k oživení a znovurozšíření této nádherné různorodé předkalcovské rukodělné techniky po světě. Pomáhají tomu i moderní technologie, díky internetu, facebooku, whatsappu a dalším moderním komunikačním platformám jsme si my, co jsme pletení na rámu “propadli”, blíže, snáze najdeme jeden druhého a snáze můžeme povědomost o krosienkách šířit dál.